Βραβείο Καλύτερου Νέου ΣτατιστικούΒραβείο Καλύτερου Paper Στατιστικής για Νέους Στατιστικούς

Το βραβείο προτάθηκε το 2005 (Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής στην Ρόδο) από τον Καθ. N. Balakrishnan (Επίτιμο Μέλος του ΕΣΙ από το 2007). Δεκατέσσερις Νέοι Στατιστικοί έχουν λάβει το βραβείο και 5 έπαινοι έχουν απονεμηθεί κατά τη περίοδο 2006-2021.

Ως Νέος Στατιστικός θεωρείται ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής, ο Υποψήφιος Διδάκτωρ και ο Διδάκτωρ (έως 3 χρόνια από την απόκτηση του διδακτορικού του). Ο όρος νέος, αναφέρεται σε νέους ερευνητές στις Πιθανότητες και τη Στατιστική και σαφώς δεν έχει ουδεμία σχέση με την ηλικία του υποψηφίου.

Από το 2021 το βραβείο αναβαθμίστηκε, με την υποστήριξη του Καθ. Balakrishnan ο οποίος χρηματοδοτεί το βραβείο το οποίο συνοδεύεται ετησίως, από το ποσό των 200 ευρώ και από απαλλαγή της συνδρομής μέλους του ΕΣΙ για 2 έτη.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται:

(a) όπως εκφράσουν την πρόθεση συμμετοχής στην ειδική συνεδρία για το βραβείο και
(b) όπως καταθέσουν το πλήρες (full) paper,

έως 31 Μαρτίου, 2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση secretariat@esi-stat.gr.