Πρόσκληση Υποβολής ΕργασιώνΟδηγίες

Οι διοργανωτές απευθύνουν πρόσκληση υποβολής περιλήψεων που σχετίζονται με την ευρύτερη περιοχή της Στατιστικής Επιστήμης, των Στοχαστικών Μαθηματικών και των εφαρμογών τους. Ενθαρρύνεται η υποβολή περιλήψεων εργασιών με εφαρμογές της Στατιστικής Μεθοδολογίας στις Πειραματικές Επιστήμες. Η ημερομηνία λήξης υποβολών είναι η 27η Απριλίου, 2022.

Κάθε συγγραφέας έχει τη δυνατότητα να υποβάλει εως 3 περιλήψεις για προφορική ή poster παρουσίαση, και να συμμετάσχει σε έως 2 προφορικές παρουσιάσεις. Παρακαλείσθε όπως επισημάνετε ποιά περίληψη αφορά προφορική και ποια poster παρουσίαση. Σημειώνεται ότι, όλες οι περιλήψεις πρέπει να είναι σε μορφή Word (το template παρέχεται στο τέλος της σελίδας) και να υποβληθούν online.

Κατά το ανέβασμα του αρχείου παρακαλείσθε να ακολουθήσετε τη μορφή ονομασίας abstract_name_surname.Προφορικές Παρουσιάσεις

Οι Κεντρικοί ομιλητές έχουν στη διάθεσή τους 40 λεπτά για παρουσίαση, ερωτήσεις και απαντήσεις, ενώ όλοι οι υπόλοιποι ομιλητές, 20 λεπτά. Παρακαλείσθε, 15 λεπτά πριν τη συνεδρία στην οποία θα συμμετάσχετε να φέρετε το .pdf ή .ppt αρχείο της ομιλίας σας σε ένα USB stick ώστε να περαστεί στον υπολογιστή που θα βρίσκεται στην αίθουσα της συνεδρίας.Poster Παρουσιάσεις


Οι Πίνακες Ανακοινώσεων έχουν 84cm πλάτος και 170cm ύψος. Τα Poster θα αναρτηθούν οποιαδήποτε στιγμή προτού ξεκινήσει η Συνεδρία των Poster και ο/οι συγγραφέας/είς θα πρέπει να είναι διαθέσιμος/οι καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίας. Η αφαίρεση των Poster από τον πίνακα θα πρέπει να γίνει πριν τη λήξη του Συνεδρίου.
Πλήρες (full) paper - Πρακτικά Συνεδρίου


Οι συμμετέχοντες στο Συνέδριο προσκαλούνται να υποβάλουν μέσω email στο secretariat@esi-stat.gr, έως τις 30 Ιουνίου, 2022, την τελική ή ανανεωμένη έκδοση οποιουδήποτε paper παρουσίασαν στο Συνέδριο, για αξιολόγηση με σκοπό την έκδοση του στα Πρακτικά του 34ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής.

Οι προδιαγραφές και το template που πρέπει να χρησιμοποιηθεί είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΕΣΙ: https://esi-stat.gr/word/.