ΕπιτροπέςΤοπική Οργανωτική ΕπιτροπήΕπιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή