Εγγραφή

Για την συμμετοχή σας στο Συνέδριο, παρακαλείσθε να προχωρήσετε στην καταβολή του δικαιώματος σύμφωνα με τον πίνανα που ακολουθεί. Σε περίπτωση υποβολής μετά τις 4 Μαΐου, 2022, παρακαλούμε όπως προσθέσετε 20€ στο δικαίωμα συμμετοχής.

Οι συμμετέχοντες με ομιλία παρακαλούνται όπως ετοιμάσουν την περίληψη της ομιλίας τους σύμφωνα με τις οδηγίες (Πρόσκληση Υποβολής Εργασιών) και να υποβάλουν την φορμα συμμετοχής έως τις 27 Απριλίου, 2022. Σε περίπτωση υποβολής εργασίας μετά τις 27 Απριλίου, 2022, αυτή θα εξεταστεί εφόσον το επιτρέψει το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου.


Συμμετέχοντες Δικαίωμα συμμετοχής
(Πληρωμή πριν την 04/05/22)
Μέλη του ΕΣΙ ή άλλου FENStatS μέλος 110€
Μέλη του ΕΣΙ ή άλλου FENStatS μέλος
+
Συνοδεύον μέλος
160€
Μέλη (Μη ταμειακά τακτοποιημένα μέλη & Μη Μέλη) 130€
Μέλη (Μη ταμειακά τακτοποιημένα μέλη & Μη Μέλη)
+
Συνοδεύον μέλος
180€
Φοιτητές (Συνέδριο) 50€
Φοιτητές (Συνέδριο & Σεμινάριο) 80€

Με την καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής, εξασφαλίζεται η συμμετοχή σε όλες τις συνεδρίες, στις κοινωνικές εκδηλώσεις καθώς και στο υλικό του Συνεδρίου. Η εγγραφή συστήνεται να γίνει έγκαιρα προκειμένου να γίνει σωστός προγραμματισμός των Κοινωνικών Εκδηλώσεων.

Το δικαίωμα συμμετοχής καταβάλλεται μέσω τραπέζης σε έναν από τους ακόλουθους λογαριασμούς του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ:

Πειραιώς

swift: PIRBGRAA
IBAN: GR12 0172 0290 0050 2906 8524 853
Διεύθυνση: 31 Πανεπιστημίο Str. Αθήνα 10564, Ελλάδα


Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

swift: ETHNGRAA
IBAN: GR 17 0110 1160 0000 1164 8005 590
Διεύθυνση: 7 Χαλκοκονδύλη Str. Αθήνα 10677, Ελλάδα