Ειδικές Συνεδρίες
Προτάσεις για Ειδικές Συνεδρίες


Η Οργανωτική Επιτροπή του 34ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους οργάνωσης ειδικής συνεδρίας, να στείλουν τις προτάσεις τους έως τις 31 Μαρτίου, 2022, στο secretariat@esi-stat.gr.


Η πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει:
- τον τίτλο της συνεδρίας,
- μια μικρή περιγραφή της συνεδρίας και
- λίστα με τους πιθανούς ομιλητές.

Κάθε συνεδρία συνήθως αποτελείται από την παρουσιάση τεσσάρων paper. Η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου ενθαρρύνει την υποβολή προτάσεων ειδικών συνεδριών οι οποίες θα συμβάλουν στην υψηλή επιστημονική ποιότητα του Συνεδρίου και θα εστιάζουν τόσο σε νέες ιδέες και μεθοδολογίες όσο και στην εφαρμογή των στατιστικών μεθόδων σε μείζονα προβλήματα. Τα κριτήρια επιλογής της εκάστοτε πρότασης βασίζονται στην επιστημονική της ποιότητα/ακεραιότητα καθώς και στη σχέση της με τη θεματολογία του Συνεδρίου. Η συνήθης τακτική είναι ότι μόλις η πρόταση γίνει αποδεκτή, το άτομο το οποίο την υπέβαλε αναλαμβάνει την ευθύνη της συνεδρίας (καθοδήγηση και αξιολόγηση της συνεισφοράς των συμμετεχόντων, Session's chair, κλπ.).